Mô hình kiếm thép Hà Trụ 26cm cực nét – tặng kệ gác kiếm

110.000 VNĐ

còn 3 hàng (có thể đặt hàng trước)

Mã: KNY-KIEM10 Danh mục:
All in one