Mô hình kiếm Tanjiro Thế hệ 2 26cm cực nét – có kệ gác kiếm

110.000 VNĐ

còn 3 hàng (có thể đặt hàng trước)

All in one